UKS Zatoka 95 Puck zaprasza na: IX OBÓZ SIATKARSKI „CIESZYN 2018” Termin: 13 – 22 sierpień 2018r. W cenie: ubezpieczenie NNW, wyżywienie: śn. i kolacja (szwedzki stół), obiad dwudaniowy, zakwaterowanie: Akademik Uniwersytetu Śląskiego „UŚKA” (pokoje 2-osobowe), transport autokarem z fimy „Skojan”, - całodzienna zabawa w Parku Rozrywki „Dream Park” w Ochabach Wielkich, Wycieczki górskie z przewodnikiem (Czantoria Wielka, Barania Góra), Zwiedzanie Polskiego i Czeskiego Cieszyna z przewodnikiem, Wycieczki autokarowe do Wisły i Ustronia (Muzeum A.Małysza, skocznia narciarska „Malinka”), Pamiątkowe obozowe  koszulki, udział w imprezach na terenie miasta; treningi siatkarskie i ogólnorozwojowe; czas wolny na kąpielisku strzeżonym;   Obóz zostanie zgłoszony do Kuratorium Oświaty Więcej informacji: Sławomir Gojka, Tel. 507-444-715. 

 

Do 15 lipca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 złotych. DO 5 SIERPNIA NALEŻY WPŁACIĆ CAŁĄ KWOTĘ NA OBÓZ.  Wpłaty należy dokonać na konto klubowe: 
Bank Spółdzielczy w Pucku   Nr 54  8348  0003  0000  0000  5920  0001 
z dopiskiem "Obóz Cieszyn, imię i nazwisko zawodniczk/-ka"

WAŻNE INFORMACJE

Telefony do opiekunów: Sławomir Gojka   507-444-715, Aneta Bonk   508-716-400, Izabela Jaffke 607-137-697

NALEŻY DLA DZIECKA WYKONAĆ DOWÓD OSOBISTY. NAJBLIŻSZY PUNKT WYRABIANIA DOWODÓW JEST NA STARYM RYNKU W PUCKU (RATUSZ). CZAS OCZEKIWANIA OK. 2 TYGODNI. DOWÓD WYKONYWANY BEZPŁATNIE.

PROGRAM OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DO CIESZYNA

13.08.2018r. o godz. 1.45 w nocy zbiórka (!!!) na parkingu przy stadionie w Pucku, ul. Nowy Świat. Przejazd autokarem z firmy „SKOJAN”. Przy wejściu odbieramy dowód osobisty (lub inny dowód ze zdjęciem) oraz kartę kwalifikacyjną na wycieczkę (kto jeszcze nie dał).

Plan wycieczki (orientacyjny i może ulec niewielkiej zmianie):

13.08  obiad na 14.00,  trening 16.00-17.30 kolacja 18.30 i trening 20.30-22.00

14.08 - śniadanie 9.00; trening 10.30-12.00, obiad 14.00, trening 16.15-17.45, kolacja 18.30, 20.00 zwiedzanie Cieszyna

15.08 - śniadanie 7.30, wycieczka do WISŁY, o 18.00-obiadokolacja, trening g. 19.30-21.00

16.08 -  śniadanie 9.00; trening g.10.30-12.00; obiad 14.00,  trening 16.15-17.45,  kolacja 18.30, gry i zabawy

17.08 - śniadanie 8.45, Park rozrywki w Ochabach Wielkich, o 18.00-obiadokolacja, trening g. 19.30-21.00

18.08 -  śniadanie 9.00; trening g.10.30-12.00,  obiad 14.00,  trening 16.15-17.45, kolacja 18.30, gry i zabawy

19.08 -   śniadanie 9.00; trening g. 10.30-12.00,  obiad 14.00, trening 16.15-17.45, kolacja 18.30, gry i zabawy

20.08 -  śniadanie 7.30, wycieczka USTROŃ, o 18.00-obiadokolacja, trening g. 19.00-20.30

 21.08 - śniadanie 9.00; trening g. 10.30-12.00, obiad 14.00, trening 16.15-17.45 kolacja 18.30,  chrzest  siatkarski dla tych co pierwszy raz

22.08 śniadanie, spacer po Cieszynie, powrót w godz. wieczornych

 

CO ZABRAĆ NA OBÓZ DO CIESZYNA:

 

- „KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU” (kto nie oddał)

- dowód osobisty lub paszport niezbędny do przekroczenia granicy polsko-czeskiej;

- walutę „korony czeskie” np. na zakup pamiątek (możliwość zamiany na miejscu)

- prowiant na drogę do TAM. Pobyt w ośrodku zaczynamy obiadem

- aviomarin lub inny środek jeśli dziecko ciężko znosi jazdę autobusem

- czapeczkę z daszkiem chroniącą  od słońca, krem do opalania, ewentualnie okulary przeciwsłoneczne

- krótkie spodenki (przynajmniej 2 pary)

- długie spodnie (przynajmniej 2 pary)

- kurtka przeciwdeszczowa !!! (dziecko powinno być przygotowane na podwójną zmianę odzieży na wypadek przemoknięcia)

- ręcznik (mały i duży)

- kieszonkowe, ale bez przesady

 - obuwie sportowe na treningi ( rozchodzone, nie nowe)

- lekkie obuwie spacerowe  (na wycieczki m.in. w góry),

- klapki!!! (w których będzie mogło brać prysznic, poruszać się po kwaterze),

- zapas bielizny, skarpety, koszulki  (najlepiej tyle, żeby nie prać)

- piżama

-  przybory toaletowe: ręczniki, mydło, szczoteczka do zębów, szampon itp.

-  mały plecak (na trasy i treningi).

-  ściereczkę,

-  leki (w zależności od wskazań lekarza),

- strój kąpielowy + czepek

- sztućce do jedzenia w pokoju np. łyżeczka do zjedzenia jogurtu

- chusteczki higieniczne

- środek na komary i kleszcze;

- OGÓLNIE TROCHĘ CIEPŁYCH UBRAŃ, BO POGODA CZĘSTO JEST ZMIENNA;
- na podróż do autobusu (kocyk i rogalik pod głowę – nieobowiązkowo)

 

NA WYJAZD NIE ZABIERAMY ZE SOBĄ:

- CHIPSÓW, NAPOJÓW GAZOWANYCH TYPU: COCA-COLA, NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH TYPU: RED BULL, TIGER, LAPTOPÓW, TABLETÓW ITP.
W przypadku nadużywania telefonu w czasie wycieczki – zostanie on odebrany uczestnikowi i udostępniony wieczorem  na godzinę.

Telefony do opiekunów:

Sławomir Gojka   507-444-715,        

Aneta Bonk   508-716-400,                 Izabela Jaffke 607-137-697

 

Adres zakwaterowania: Akademiki UŚ – Cieszyn, DS"UŚKA", 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 66

 

ZBIÓRKA –  13 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 2.00 W NOCY NA PARKINGU PRZY STADIONIE W PUCKU, UL. NOWY ŚWIAT 

 

Regulamin obozu rekreacyjno – sportowego
w CIESZYNIE, 13.08 – 22.08.2018r.

 

Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:

I. Pełnego wykorzystania programu obozu.

II. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku,
ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów.

III. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.

IV. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.

V. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.

VI. Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach (od 20.00-22.00).

VII. Przyjmowania gości podczas obozu w uzgodnieniu z kadrą obozu.

 

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

I. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, nawet porannego wstawania
i gimnastyki oraz ciszy nocnej).

II. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.

III. Brania czynnego udziału w zajęciach.

IV. Wykonywania poleceń kadry obozu: trenerów, ratownika.

V. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.

VI. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego
w ośrodku.

VII. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie

VIII. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.
IX. Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych: kierownikowi obozu, trenerom.

X. Wszelkie, wszystkie wyjścia indywidualne i w małych grupach poza miejsce zakwaterowania lub trasę

treningu mogą odbywać się tylko za wiedzą i zgodą osób odpowiedzialnych za zgrupowanie (rezydenta,

kierownika, trenera, przewodnika).

XI. Posiadanie odpowiedniego obuwia i stroju, stosowanego do rodzaju treningu, pogody.

 

Uczestnikom obozu zabrania się:

I. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.

II. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających.

III. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.

IV. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.

V. Samowolnej kąpieli, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru. Szczegółowo kwestie kąpieli reguluje Regulamin Kąpieli.

VI. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.

VII. Wynoszenia naczyń ze stołówki.

VIII. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.

IX. Przywłaszczania cudzych rzeczy.

X. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:

a. nagana udzielona przez trenera

b. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów

 W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.