NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OBOZIE - KRYNICA ZDRÓJ 2019

Przypominamy, że w dniu 17 lipca (ŚRODA) o godz. 19.30 w Szkole Podstawowej w Pucku, ul. Przebendowskiego 27 odbędzie się spotkanie przedobozowe. Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych:-)

Na zebraniu prosimy o zwrot kart kwalifikacyjnych (wypełnionych i podpisanych). Jeżeli ktoś nie ma zamieszczamy taką kartę na stronie facebook. Będzie też możliwość wypełnienia kart na zebraniu. Mogę też przesłać na e-mail. Proszę przesłać email na telefon 507-444-715 Sławomir Gojka

Ostateczne wpłaty na konto prosimy wpłacać do dnia 26 lipca (piątek) 
 Bank Spółdzielczy w Pucku  Nr
54 8348 0003 0000 0000 5920 0001
z dopiskiem: „IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNICZKI, OBÓZ KRYNICA 2019”

Wystawiamy rachunki i zaświadczenia do zakładów pracy – proszę o informację i dane w czasie trwania obozu do Sławomir Gojka, tel. 507-444-715 (daję rachunek po powrocie przy autokarze – proszę się przypomnieć).

ZBIÓRKA PRZED WYJAZDEM (autokar z firmy "Skojan") 

ZBIÓRKA –  4 sierpnia o godz. 22.40 (niedziela) w Pucku na parkingu koło STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO, ul. Nowy Świat.

 

KADRA OBOZU

Sławomir Gojka (kierownik obozu)   Tel. 507-444-715,     Izabela Jaffke  Tel. 607-137-697

Mariusz Mischkowski  Tel. 693-528-394, Aneta Bonk  Tel. 508-716-400

Adres zakwaterowania: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, ul. Kraszewskiego 158, 
33-380 Krynica-Zdrój

NA WYJAZD UCZESTNICY NIE ZABIERAJĄ:

- CHIPSÓW, NAPOJÓW GAZOWANYCH TYPU: COCA-COLA, NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH TYPU: RED BULL, TIGER, LAPTOPÓW, TABLETÓW ITP. 
W przypadku nadużywania telefonu w czasie wycieczki – zostanie on odebrany uczestnikowi i udostępniony wieczorem  na godzinę.


CO ZABRAĆ NA OBÓZ DO KRYNICY ZDRÓJ:

- „KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU” (kto nie oddał)

- dokument tożsamości (ważna legitymacja szkolna lub dowód osobisty lub paszport)

- prowiant na drogę do TAM. Pobyt w ośrodku zaczynamy obiadem

- aviomarin lub inny środek jeśli dziecko ciężko znosi jazdę autobusem

- czapeczkę z daszkiem chroniącą  od słońca, krem do opalania, ewentualnie okulary przeciwsłoneczne

- krótkie spodenki (przynajmniej 2-3 pary)

- długie spodnie (przynajmniej 2-3 pary) - kurtka przeciwdeszczowa !!! (dziecko powinno być przygotowane na podwójną zmianę odzieży na wypadek przemoknięcia)

- ręcznik (mały i duży)

- kieszonkowe, ale bez przesady

 - obuwie sportowe na treningi ( rozchodzone, nie nowe)

- lekkie obuwie spacerowe  (na wycieczki m.in. w góry) – nie sandały,

- klapki!!! (w których będzie mogło brać prysznic, poruszać się po kwaterze),

- zapas bielizny, skarpety, koszulki  (najlepiej tyle, żeby nie prać)

- piżama

-  przybory toaletowe: ręczniki, mydło, szczoteczka do zębów, szampon itp.

-  mały plecak (na trasy i treningi).

-  ściereczkę,

-  leki (w zależności od wskazań lekarza),

- strój kąpielowy + czepek

- sztućce do jedzenia w pokoju np. łyżeczka do zjedzenia jogurtu

- chusteczki higieniczne

- środek na komary i kleszcze;

- OGÓLNIE TROCHĘ CIEPŁYCH UBRAŃ, BO POGODA CZĘSTO JEST ZMIENNA;
- na podróż do autobusu (kocyk i rogalik pod głowę – nieobowiązkowo).

 

Regulamin obozu rekreacyjno – sportowego 
w KRYNICY ZDRÓJ, 05.08 – 15.08.2019r.

Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:

I. Pełnego wykorzystania programu obozu.

II. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, 
ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów.

III. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.

IV. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.

V. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.

VI. Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach (od 20.00-22.00).

VII. Przyjmowania gości podczas obozu w uzgodnieniu z kadrą obozu.

 

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

I. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, nawet porannego wstawania 
i gimnastyki oraz ciszy nocnej).

II. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.

III. Brania czynnego udziału w zajęciach.

IV. Wykonywania poleceń kadry obozu: trenerów, ratownika.

V. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.

VI. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego 
w ośrodku.

VII. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie

VIII. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.
IX. Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych: kierownikowi obozu, trenerom.

X. Wszelkie, wszystkie wyjścia indywidualne i w małych grupach poza miejsce zakwaterowania lub trasę

treningu mogą odbywać się tylko za wiedzą i zgodą osób odpowiedzialnych za zgrupowanie (rezydenta,

kierownika, trenera, przewodnika).

XI. Posiadanie odpowiedniego obuwia i stroju, stosowanego do rodzaju treningu, pogody.

 

Uczestnikom obozu zabrania się:

I. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.

II. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających.

III. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.

IV. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.

V. Samowolnej kąpieli, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru. Szczegółowo kwestie kąpieli reguluje Regulamin Kąpieli.

VI. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.

VII. Wynoszenia naczyń ze stołówki.

VIII. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.

IX. Przywłaszczania cudzych rzeczy.

X. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:

a. nagana udzielona przez trenera

b. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów

 W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.